Tag: Kościół i ekologia

13 lutego 2021 / Do oglądania

Druga część rozmowy z Cordianem Szwarcem OFM o życiowych szaleństwach, drogach i poszukiwaniach

29 stycznia 2021 / Do oglądania

W nowych „Ułomkach” na maglu Cordian Szwarc OFM