Regulamin akcji „Misyjny Serwus”

  1. Organizatorem akcji jest Sekretariat Misyjny Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa reprezentowany przez br. Szymona Janowskiego OFMCap.
  2. Akcja polega na zbieraniu darowizn na potrzeby misji prowadzonych przez Prowincję i kończy się 31 maja 2022 r. Przekazanie darowizny skutkuje otrzymaniem produktu – cegiełki. Wysyłka zamówionych produktów do 20 czerwca 2022 r. Ten czas potrzebny jest na ich wykonanie. W razie opóźnień zamawiający zostanie o tym poinformowany.
  3. Złożenie zamówienia oznacza przekazanie darowizny na potrzeby prowadzonych przez Prowincję misji.
  4. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora akcji.
  5. Przekazanie darowizny odbywa się drogą płatności internetowej Woocommerce lub Google Pay.
  6. Wysyłka odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, w zależności od wielkości i ilości zamówionych produktów. Istnieje również możliwość odbioru osobistego pod adresem ul. Kapucyńska 4, Warszawa.
  7. Koszt wysyłki podany jest osobno dla każdego produktu, jest uśredniony i zawiera koszt opakowania. W przypadku zamówienia większej ilości produktów koszt wysyłki dostosowany jest do największego lub najcięższego przedmiotu.
  8. Istnieje możliwość zwrotu zamówionego produktu do 14 dni od dostarczenia produktu i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.